Uitruil

Je kunt er éénmalig voor kiezen om je opgebouwde partnerpensioen om te zetten in levenslang ouderdomspensioen. Deze keuze moet je 6 maanden voor je pensioendatum schriftelijk bij het pensioenfonds kenbaar maken. Je kunt hiervoor het uitruilformulier gebruiken dat je van ons voor pensionering ontvangt.

Je opgebouwde partnerpensioen kun je in zijn geheel uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Daarnaast kun je ook kiezen om een gedeelte (75%, 50% of  25%) uit te ruilen. Het ouderdomspensioen wordt dan verhoogd met een percentage van het opgebouwde partnerpensioen.

De verhoging van het ouderdomspensioen is afhankelijk van de leeftijd waarop je met pensioen gaat.

Ben je gescheiden en is er aan je gewezen partner een bijzonder partnerpensioen toegekend, dan zal het partnerpensioen worden verlaagd met het bijzonder partnerpensioen.

Of je nu ongehuwd of gehuwd bent, je kunt altijd gebruikmaken van uitruil. Ben je gehuwd, dan moet je partner het uitruilformulier ook ondertekenen en moet je het formulier door een notaris laten waarmerken.

Naast het omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen kun je ook kiezen voor het uitruilen van een gedeelte van het ouderdomspensioen voor  partnerpensioen. Je kunt maximaal 70% van het ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Wil je meer weten over de mogelijkheid om ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen, neem dan contact op met de administratie van het pensioenfonds.

Ruil je het volledige partnerpensioen uit voor een hoger ouderdomspensioen, dan komt het partnerpensioen te vervallen en krijgt je partner van ons geen uitkering als je komt te overlijden.