Hoog/laag

Als je gebruik maakt van de mogelijkheid van vervroegde pensionering kun je kiezen voor een hoger pensioen vanaf de vervroegde pensioendatum tot je de AOW leeftijd hebt bereikt en een lager pensioen daarna.

Er is wel een beperking: de hoogste uitkering van het ouderdomspensioen mag niet meer dan 33% hoger zijn dan de laagste uitkering van het ouderdomspensioen.

Helaas kunnen wij geen voorbeeld van een berekening geven, omdat dit afhankelijk is van het moment van vervroegde pensionering en de op dat moment geldende omzettingsfactoren.