Jouw pensioen

Onze pensioenregeling is een voorwaardelijk geïndexeerde CDC-regeling (pensioenleeftijd 68 jaar).

Wat is een CDC-regeling?

CDC staat voor Collective Defined Contribution. Dit betekent dat er een collectieve vaste premie is afgesproken die wordt gebruikt om jaarlijks de pensioenopbouw in te kopen. De premie wordt betaald door je werkgever – tezamen met de eigen bijdrage van de werknemers. En deze premie staat dus vast.

Op basis van een vooraf vastgestelde systematiek wordt jaarlijks bepaald hoeveel pensioen jij krijgt vanuit de jaarlijkse premie. Mocht in enig jaar blijken dat de premie niet voldoende is om de fiscaal maximale opbouw toe te kennen, dan wordt de pensioenopbouw in dat jaar – voor iedere werknemer – verlaagd. Mocht er aan de andere kant in enig jaar premie overblijven, dan wordt dit deel gereserveerd om een eventuele toekomstige verlaging te kunnen opvangen.

De CDC-regeling is voor alle werknemers hetzelfde, maar ieders persoonlijke situatie is anders. Solidariteit is een belangrijk uitgangspunt in de pensioenregeling. Dat betekent dat positieve en negatieve resultaten tussen de werknemers gedeeld worden. Dit geldt voor de toekomstige pensioenopbouw, maar ook als de rendementen van het pensioenfonds achterblijven. In een uiterste situatie kan het voorkomen dat het pensioenfondsbestuur genoodzaakt is om de in het verleden opgebouwde pensioenen te verlagen. Het totale pensioen is dus, naast de vaste premie, afhankelijk van de financiële positie van Brocacef Pensioenfonds. Het risico dat je minder pensioen krijgt dan je dacht te krijgen, ligt bij de deelnemers van het pensioenfonds. De werkgever zal geen aanvullende premies betalen om een eventuele korting te voorkomen.

De CDC-pensioenregeling werkt als volgt:

De werkgever betaalt jaarlijks een vaste premie aan Brocacef Pensioenfonds. Op basis van een vaste rekenmethode wordt hier pensioen van ingekocht. Je bouwt pensioen op over het salaris dat je verdient tot maximaal € 11.483,33 per maand. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast aan het fiscale maximum. Dit noemen wij je pensioengevend salaris. Over de franchise (een afgeleide van de AOW) wordt geen pensioen opgebouwd. Onze opbouwambitie is gekoppeld aan het maximale fiscale niveau, oftewel per jaar 1,875% van de pensioengrondslag (gemaximeerd pensioengevend salaris minus de franchise) mits de jaarlijkse vaste premie toereikend is om deze opbouw te kunnen financieren. Voor 2024 geldt een opbouwpercentage van 1,875%. Zolang je in dienst bent, bouw je pensioen op over de pensioengrondslag die hoort bij het pensioengevend salaris dat je verdient.