Jouw keuzes

Als deelnemer aan de pensioenregeling kun je vóór je pensioendatum een aantal keuzes maken.
Naast de keuzes rondom pensionering is het mogelijk om elders opgebouwd pensioen door waardeoverdracht in te brengen in onze pensioenregeling. Voor meer informatie: zie waardeoverdracht.