Nieuwe Regels voor je pensioen

In Nederland krijgt iedereen een basispensioen, de AOW. Als je met pensioen gaat, heb je nog steeds geld om van te leven. Ook sparen veel mensen voor hun pensioen via de werkgever. Het geld wordt onder andere belegd in aandelen, waardoor het sneller kan groeien.

Samen werken aan pensioen

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. Het is nu niet duidelijk genoeg hoeveel geld mensen betalen voor hun pensioen. En gaat het goed met de economie? Dan kunnen de pensioenen soms toch niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. Ten derde wisselen mensen vaker van baan, stoppen een tijd met werken of starten een eigen bedrijf. De regels voor pensioen passen hier niet goed bij. Daarom moeten ze worden aangepast.

We willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen kan krijgen. Ook de generaties na ons. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. De komende jaren voeren wij die nieuwe regels met elkaar in.

Lees voor meer informatie onze nieuwsbrief: Brocacef Pensioennieuws.

Je pensioen straks

Veel blijft straks bestaan: de AOW voor iedereen en het pensioen via de werkgever. Je blijft pensioen ontvangen zo lang je leeft. En als je overlijdt voordat je met pensioen gaat, krijgt jouw partner vaak een pensioen. Dit is allemaal mogelijk omdat we het pensioen met elkaar blijven regelen: vakbonden, werkgevers en overheid.

Met de nieuwe regels voor pensioen zie je duidelijker hoeveel geld jij en jouw werkgever stoppen in je pensioen en hoe snel dit bedrag groeit. Hoeveel pensioen je krijgt als je stopt met werken, staat met de nieuwe regels niet van tevoren vast. Je pensioen beweegt: het gaat omhoog als het goed gaat met de economie. Maar je pensioen kan ook omlaag gaan als het slechter gaat. De regels zorgen er wel voor dat de bewegingen niet te groot worden. Bovendien worden ze kleiner als je ouder wordt. Want hoe dichter je bij je pensioen komt, hoe preciezer je wilt weten op hoeveel geld je kunt rekenen. Elk jaar krijg je bericht over de nieuwe hoogte van jouw pensioen.

Kortom: met de nieuwe pensioenregels zie je duidelijker wat de opbouw is van jouw pensioen. Je pensioen kan sneller omhoog als het goed gaat met de economie. En we zorgen ervoor dat de generaties na ons ook een goed pensioen kunnen opbouwen.

Steeds meer duidelijk

Wat de nieuwe pensioenregels voor jou persoonlijk gaan betekenen, weten we nog niet precies. Dat wordt de komende jaren duidelijk. De nieuwe regels gaan in op 1 juli 2023. Daarna krijgen de werkgevers, de vakbonden en de uitvoerders van jouw pensioen de tijd om alles goed te regelen. Uiterlijk 1 januari 2028 is het pensioen via jouw werkgever aangepast. Je ontvangt hierover informatie van jouw werkgever of van de uitvoerder van je pensioen. Je ontvangt deze informatie zodra meer duidelijk is; dat kan nog een paar jaar duren. Voor meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel: www.pensioenduidelijkheid.nl

Ben je al met pensioen? Dan kunnen de nieuwe regels ook voor jou gaan gelden. Je ontvangt in dat geval informatie van de uitvoerder van jouw pensioen.

Meer weten over je huidige pensioen?

Kijk dan op de website mijnpensioenoverzicht.nl

Deze informatie wordt je aangeboden door vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.