Het pensioenfonds

Stichting Brocacef Pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds. Het beleid wordt vastgesteld door het bestuur van het fonds. Bestuursleden worden voorgedragen door de directie, COR en gepensioneerden.