Waardeoverdracht

Heb je elders pensioen opgebouwd, dan kun je dit laten overdragen naar ons fonds. Voor het berekenen van de over te dragen waarde van je pensioen en het bepalen van de pensioenaanspraken in onze pensioenregeling zijn wettelijke rekenregels vastgesteld. Bij waardeoverdracht gaat er geen waarde verloren.

Waardeoverdracht zinvol? Je kunt altijd om een opgave vragen!

Nadat je de opgave hebt bekeken neem je de beslissing, eventueel in overleg met ons, of je wel of niet akkoord gaat met waardeoverdracht.

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling. Er vindt maandelijks opbouw van ouderdoms- en partnerpensioen plaats. Toeslagverlening is voorwaardelijk en afhankelijk van de financiële situatie van het fonds. In het algemeen kun je zeggen dat het gunstig is om waarde over te dragen zolang de toeslagverlening binnen de nieuwe pensioenregeling hoger is dan op het premievrije pensioen uit je oude regeling. Ook kan het een voordeel zijn dat al je pensioenaanspraken zijn ondergebracht bij één pensioenfonds en je dus van één partij een pensioenuitkering ontvangt.

Als je de waarde van je oude pensioenaanspraken wilt overdragen moet je dit  formulier invullen en naar ons sturen.

Je moet er wel rekening mee houden dat de hele afhandeling van een waardeoverdracht soms best lang kan duren. De te nemen stappen zijn:

– je dient een verzoek tot waardeoverdracht bij ons in;

– wij vragen je gegevens op bij je vorige pensioenfonds;

– je vorige pensioenfonds stuurt ons een opgave van de overdrachtswaarde;

– wij berekenen de hoogte van de pensioenaanspraken die je in onze pensioenregeling krijgt en sturen je een akkoordverklaring;

– je ondertekent en retourneert de akkoordverklaring.

De waardeoverdracht kan nu verder afgehandeld worden.

Is je opgebouwde pensioen lager dan € 497,27 per jaar, dan zorgt Brocacef Pensioenfonds er automatisch voor dat je pensioen meegaat naar de nieuwe pensioenuitvoerder als je na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Brocacef Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft je pensioen bij Brocacef Pensioenfonds.