Indexatie van uw pensioen

Het bestuur heeft besloten om de opgebouwde pensioenen te indexeren. Voor onze gepensioneerden betekent dit een verhoging met 1,29%. Dit percentage is de prijsstijging in de periode van juli 2020 tot juli 2021. Omdat de pensioenen per 1 januari 2022 worden verhoogd, krijgt iedereen die per 1 september 2022 pensioen van ons ontvangt in die maand een nabetaling over de periode januari tot en met augustus. U ontvangt hier binnenkort bericht van. We kunnen de pensioenen verhogen omdat de regels vanaf 1 juli 2022 zijn aangepast, vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel.

Versoepeling toeslagregels gericht op toeslag per 1 januari 2022

 

 

Lees meer

Medewerker

Je wilt weten hoe jouw pensioen er voor staat.

Lees meer

Oud medewerker

Je hebt in het verleden pensioen opgebouwd bij Brocacef Pensioenfonds.

Lees meer

Pensioengerechtigde

Als gepensioneerde of nabestaande ontvang je een uitkering van het pensioenfonds.

Lees meer