Verhoging van uw pensioen per 1 januari 2024
Het bestuur beoordeelt jaarlijks of en in hoeverre de pensioenen verhoogd kunnen worden. Leidend hiervoor zijn de wettelijke eisen en de financiële positie van het fonds. Alles afwegend heeft het bestuur besloten om de indexatie voor gepensioneerden en slapers op 3,26% (maximale indexatie o.b.v. consumentenprijsindex) en voor actieve deelnemers vast te stellen op 5,92% (maximale indexatie o.b.v. algemene loonstijging) per 1 januari 2024.

Kijk hier voor een uitgebreide toelichting toeslagverlening 2024

 

 

 

 

Lees meer

Medewerker

Je wilt weten hoe jouw pensioen er voor staat.

Lees meer

Oud medewerker

Je hebt in het verleden pensioen opgebouwd bij Brocacef Pensioenfonds.

Lees meer

Pensioengerechtigde

Als gepensioneerde of nabestaande ontvang je een uitkering van het pensioenfonds.

Lees meer