Pensioen 1-2-3

 Laag 1
 Laag 2
 Laag 3

Welkom bij Brocacef Pensioenfonds. Je bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, lees je in ons beleggingsbeleid: Strategisch-Beleggingsbeleid 2022-2024

 

Wat vind je in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. In de tweede laag vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vind je in laag 3 juridische en beleidsmatige documenten van Brocacef Pensioenfonds.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ga je met pensioen?  Dan krijg je ouderdomspensioen.

Dat ouderdomspensioen ontvang je als je 68 jaar wordt.

Kom je te overlijden, dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.

Word je arbeidsongeschikt?
Dan gaat je pensioenopbouw door, maar je betaalt dan zelf geen premie meer.

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling je biedt?
Klik door naar het pensioenreglement.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

Word je arbeidsongeschikt?
Dan krijg je geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouw je pensioen op?

Je bouwt op drie manieren pensioen op:

  1. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.
  2. Pensioen bij Brocacef Pensioenfonds. Je bouwt dit pensioen op via je werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  3. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op. Het pensioen dat je zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioen zolang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Omdat onze pensioenregeling wordt gefinancierd op basis van CDC (collectieve beschikbare premie) is de uiteindelijke hoogte van je pensioen onzeker.

Je bouwt jaarlijks een deel van je uiteindelijke pensioen op. Dat doe je niet over je hele loon.

Ten eerste is er een maximum salaris: € 137.800 (2024). Het salaris dat je meer verdient telt niet mee. Ten tweede is er een drempelbedrag (omdat je later ook AOW krijgt).
Het drempelbedrag is € 17.545 (2024). Je salaris onder dit bedrag telt ook niet mee.
Over het loon min het drempelbedrag bouw je jaarlijks 1,875% pensioen op.

 

Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. Vraag bij je werkgever na hoeveel je betaalt en hoeveel je werkgever betaalt. De premie die je zelf betaalt, vind je terug op je loonstrook.

Welke keuzes heb je zelf?

Verander je van baan?
Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

Wil je je pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

Wil je het partnerpensioen of een deel daarvan omruilen voor ouderdomspensioen voor jezelf?
Dat kan als je met pensioen gaat.

 

Wil je een deel van je ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor je partner?
Dat kan als je met pensioen gaat.

 

Wil je geleidelijk minder gaan werken? Dan kun je er voor kiezen om een deel van je pensioen alvast in te laten gaan.

Dit moet je een half jaar voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met je werkgever.

Wil je eerder met pensioen gaan?
Dit moet je een half jaar voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met je werkgever.

Wil je beginnen met een hoger of juist een lager pensioen?
Dat kan vanaf 5 jaar voor je AOW datum.

Wil je alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag of pensionering) vind je in laag 2 van pensioen 1-2-3.

Hoe zeker is je pensioen?

De hoogte van je pensioen staat niet vast.
Het is mogelijk dat wij je pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor je pensioen.

Wij proberen je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van Brocacef Pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

Indexatie- Stijging van de prijzen
2023 – 3,26%-3,26%
2022 – 5,7%-12,45%
2021 – 1,29%-1,29%
2020- 0%-1,56%

 

 

 

Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen:

  • Je pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
  • In het uiterste geval verlagen we je pensioen.
Welke kosten maken wij?

Brocacef Pensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.
Wanneer moet je in actie komen?

Verander je van baan?
Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

Als je arbeidsongeschikt wordt.

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als je verhuist naar het buitenland.

Als je werkloos wordt.

Als je meer of minder gaat werken.

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Als je gebruik wilt maken van één van de keuzemogelijkheden. Zie onder “Welke keuzes heb je zelf?”

Neem contact met ons op als je vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Bel ons (0302452436) of mail naar Pensioen@brocacef.nl

Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

 

Welkom bij Brocacef Pensioenfonds. Je bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

Wat vind je in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. In de tweede laag vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vind je in laag 3 juridische en beleidsmatige documenten van de pensioenregeling.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Via je werkgever neem je deel in de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds en bouw je ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvang je als je 68 jaar wordt. Je ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen je straks ontvangt van Brocacef Pensioenfonds is afhankelijk van de hoogte van het salaris dat je hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling en het aantal jaren dat je deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf je 68e jaar maandelijks uitbetaald, zolang je leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan je deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouw je pensioen op over een deel van het bruto loon dat je in dat jaar hebt verdiend. Je bouwt niet over je hele bruto loon pensioen op. Je pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het bruto loon minus de franchise bouw je in 2024 1,875% aan ouderdomspensioen op.

Stel: je verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. Je bouwt in 2024 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Partner- en wezenpensioen

Naast ouderdomspensioen bouw je ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als je komt te overlijden heeft je partner recht op een partnerpensioen en krijgen je kinderen een wezenpensioen.

Als je bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap, hoef je hier verder geen actie voor te ondernemen. Woon je samen, dan moet je dit bij het pensioenfonds aanmelden.

Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot pensionering bij Brocacef Pensioenfonds pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt je partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is.
Je kunt hierover meer lezen in de brochure en in het pensioenreglement van Brocacef Pensioenfonds. De hoogte van het pensioen voor je partner en je kinderen bij je overlijden staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als je overlijdt, heeft je partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Je partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Premievrije voortzetting van je pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als je volledig arbeidsongeschikt bent, heb je recht op voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vind je in onze brochure.

Pensioenreglement
Wil je precies weten wat onze pensioenregeling je biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen
Je pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als je arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hoe bouw je pensioen op?

A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt in 50 jaar AOW op. Je bouwt alleen AOW op als je in Nederland woont of werkt. Op welke leeftijd je AOW krijgt hangt af van je geboortedatum. De AOW leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast.

Informatie over de AOW en je AOW leeftijd vind je op www.svb.nl.

Let op: heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan je AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat je via je werk opbouwt
Hoeveel pensioen je opbouwt via de regeling van je werkgever zie je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijg je ieder jaar van ons. Wil je een overzicht van de pensioenen die je bij andere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt
Je kunt zelf een aanvulling regelen op je AOW en het pensioen dat je opbouwt via je werkgever. Er zijn verschillende manieren om je pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Of je dat nodig vindt, hangt af van je financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes. Je kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl

Je bouwt pensioen op in een middelloonregeling
Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het loon dat je in dat jaar hebt verdiend. Je bouwt niet over je hele loon pensioen op. Je pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW die je van de overheid ontvangt als je met pensioen gaat. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over je loon minus de franchise bouw je jaarlijks 1,875% aan pensioen op. Het totale pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioenbedrag elke maand zo lang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Let op: onze pensioenregeling is een CDC regeling. De premie die de werkgever aan het pensioenfonds betaald om de pensioenopbouw te financieren is gemaximeerd. Onder “normale” omstandigheden is deze bijdrage voldoende, maar dat geeft geen garantie. Als bijvoorbeeld de rente opeens sterk daalt of de levensverwachting snel stijgt, kan het zijn dat de premie niet voldoende is. De jaarlijkse pensioenopbouw moet dan worden verlaagd. Je bouwt dan dus minder pensioen op!

 

 

Opbouwpercentage
Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het loon dat je in dat jaar hebt verdiend. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het bruto loon minus de franchise bouw je jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op.

Stel: je verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. Je bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000.
Dat is € 187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.
Let op: onze pensioenregeling is een CDC regeling, de bijdrage van de werkgever om de pensioenopbouw te financieren is gemaximeerd. Onder “normale” omstandigheden is deze bijdrage voldoende. Als de financiële situatie van het pensioenfonds verslechterd kan de jaarlijkse pensioenopbouw worden verlaagd. Je bouwt dan dus minder pensioen op!

Jij en je werkgever betalen beiden voor je pensioen
Jij en je werkgever betalen iedere maand pensioenpremie.  In feite is de premie de prijs van je pensioen. In 2024 is de premie die je betaalt 5,8% van je pensioengrondslag. Je werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan Brocacef Pensioenfonds. Jouw deel van de pensioenpremie houdt je werkgever maandelijks in op je bruto loon. Het exacte bedrag staat op je loonstrook. De premie die de werkgever betaalt  (33,4% van de pensioengrondslag + uitvoeringskosten) staat niet op je loonstrook.

Welke keuzes heb je zelf?

Waardeoverdracht

Verander je van baan? De hoogte van je opgebouwde pensioen bepaalt wat er met je pensioen gebeurt. Is je opgebouwde pensioen hoger dan € 592,51 per jaar, dan beslis je zelf of je je pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij 1 uitvoerder hebben. Laat je nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat je je pensioen wilt meenemen. Het meenemen van je pensioen regel je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Wil je het pensioen niet meenemen? Dan blijft je pensioen bij Brocacef Pensioenfonds staan. Wil je hulp bij het maken van je keuze? Je financieel adviseur helpt je graag.

Is je opgebouwde pensioen lager dan € 592,51 per jaar, dan zorgt Brocacef Pensioenfonds er automatisch voor dat je pensioen meegaat naar de nieuwe pensioenuitvoerder als je na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Brocacef Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft je pensioen bij Brocacef Pensioenfonds.

 

 

 

 

Pensioenvergelijker

Wil je je pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

 

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Naast ouderdomspensioen bouw je ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom je het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft je partner zelf een goed pensioen, of misschien heb je geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als je wél een partner hebt moet hij/zij het wel eens zijn met de keuze. Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is te vinden in onze brochure.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als je met pensioen gaat kun je een deel van je ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Je krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar je partner krijgt  dan wel een hoger pensioen van Brocacef Pensioenfonds als je komt te overlijden nadat je met pensioen bent gegaan.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

Als je deels met pensioen gaat 

In plaats van ineens met pensioen te gaan op je 68ste, kun je er ook voor kiezen om een deel van je pensioen eerder in te laten gaan. Dat kan vanaf 5 jaar voor je AOW leeftijd. Dat betekent wel dat het deel van het ouderdomspensioen dat je eerder in laat gaan lager wordt. Met deeltijdpensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt gedeeltelijk en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Voor het deel dat je doorwerkt bouw je nog wel pensioen op.

Pensioen vervroegen

Je kunt er voor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan dan op je 68e. Dat betekent wel dat je ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Je moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan je vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer je AOW ingaat.

Beginnen met een hoger of lager pensioen
Je kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is je ouderdomspensioen lager dan op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je hier eenmaal voor gekozen hebt, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Je kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heb je bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op je UPO staat.

Wil je alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag of pensionering) vind je in laag 2 van pensioen 1-2-3.

Hoe zeker is je pensioen?

Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die je pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.
Brocacef Pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die je pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Brocacef Pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld wij ‘in kas’ moeten hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Brocacef Pensioenfonds ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar wij rekening mee moeten houden om je pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Brocacef Pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Brocacef Pensioenfonds vind je in de ABTN.

Pensioenuitvoerders moeten bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van toeslagen. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te korten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Klik hier voor meer informatie over onze financiële positie en de beleidsdekkingsgraad.

Waardevast pensioen
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag in 2024 iets minder kopen dan in 2023. Dat heet inflatie. Vanwege de inflatie probeert Brocacef Pensioenfonds je opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. We noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat wij niet of niet volledig kunnen indexeren. Dat betekent dan dat je pensioen minder waard wordt.
De afgelopen jaren heeft Brocacef Pensioenfonds de pensioenen als volgt geïndexeerd:
Indexatie- Stijging van de prijzen
2023 – 3,26%-3,26%
2022 – 5,7%-12,45%
2021 – 1,29%-1,29%
2020- 0%-1,56%
Als er een tekort is
Het kan gebeuren dat Brocacef Pensioenfonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken.
In het uiterste geval kan Brocacef Pensioenfonds besluiten je opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.
Welke kosten maken wij?

Brocacef Pensioenfonds maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen.

In het jaarverslag vind je een specificatie van de kosten die wij maken.

Wanneer moet je in actie komen?

Waardeoverdracht

Verander je van baan? De hoogte van je opgebouwde pensioen bepaalt wat er met je pensioen gebeurt. Is je opgebouwde pensioen hoger dan € 592,51 per jaar, dan beslis je zelf of je je pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij 1 uitvoerder hebben. Laat je nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat je je pensioen wilt meenemen. Het meenemen van je pensioen regel je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Wil je het pensioen niet meenemen? Dan blijft je pensioen bij Brocacef Pensioenfonds staan. Wil je hulp bij het maken van je keuze? Je financieel adviseur helpt je graag.

Is je opgebouwde pensioen lager dan € 592,51 per jaar, dan zorgt Brocacef Pensioenfonds er automatisch voor dat je pensioen meegaat naar de nieuwe pensioenuitvoerder als je na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Brocacef Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft je pensioen bij Brocacef Pensioenfonds.

Als je arbeidsongeschikt wordt.

Als je volledig arbeidsongeschikt wordt, heb je recht op voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door je werkgever.

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor je pensioenregeling hetzelfde. Je moet dan goed kijken of je partner bij jouw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vind je dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat je iets extra’s regelt.

Let op: als je ongehuwd samenwoont, heeft je partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij jouw overlijden. Om je partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Meer informatie hierover lees je in de brochure.

Als je gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap beëindigt
Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens het huwelijk/de periode van het geregistreerd partnerschap. Je kunt met je ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Je ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat je opbouwde tot de datum van echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoef je niets te doen. Tenzij je ex-partner afstand doet van het recht, dan moet je ons wel informeren.
Let op: ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen.

 

Als je verhuist naar het buitenland
Meld dit aan ons en bespreek wat de gevolgen zijn voor je pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als je in het buitenland verhuist, moet je ons daarover informeren.

Als je werkloos wordt
Als je werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat je de gevolgen van werkloosheid voor je ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt.

Als je meer of minder gaat werken.

Als je meer of minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen je hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als je gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

De keuzemogelijkheden vind je onder “Welke keuzes heb je zelf?”

Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid, laat je dus goed informeren voor je kiest.

Als je vragen hebt
Voor alle vragen over je pensioenregeling kun je bellen met Brocacef Pensioenfonds, te bereiken op 0302452436. Of stel je vraag aan Pensioen@brocacef.nl

Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Welkom bij Brocacef Pensioenfonds. Je bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever, een van de rechtspersonen behorende tot de Brocacef Groep. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijk informatie over je pensioen. Die vind je wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

Wat vind je in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. In de tweede laag vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vind je in laag 3 juridische en beleidsmatige documenten van de pensioenregeling.

Hieronder staan diverse documenten van Brocacef Pensioenfonds die gedetailleerde informatie geven over de pensioenregeling, het pensioenfonds en over het beleggingsbeleid. Download de documenten die voor jou van toepassing (kunnen) zijn.

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Reglement Brocacef Pensioenfonds 2024

Uitvoeringsovereenkomst

Jaarverslag 2022

Brocacef ABTN 2023

De Pensioenvergelijker

Verklaring Beleggingsbeginselen 2021-2024

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Financieel crisisplan

Uitvoeringskosten 2022

Klachtenregeling Pensioenfonds Brocacef