Veel gestelde vragen

1. Hoe hoog is de dekkingsgraad?

Het verloop van de dekkingsgraad kun je vinden onder nieuws.

2. Wordt mijn pensioen automatisch aangepast aan de inflatie?

Je pensioenfonds probeert ieder jaar jouw pensioen te verhogen met maximaal de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens afgeleid van de maand juli ten opzichte van het prijsindexcijfer van de maand juli van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Jouw pensioen is dit jaar met 0% verhoogd.

Je pensioenfonds heeft jouw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:

–        Over het jaar 2019 met 0%. De prijzen gingen toen met 1,49% omhoog

–        Over het jaar 2018 met 0%. De prijzen gingen toen met 1,73% omhoog

–        Over het jaar 2017 met 0%. De prijzen gingen toen met 1,36% omhoog

Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement.

3. Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?

Je pensioen wordt maandelijks op de volgende data uitbetaald:

 • 15 januari 2020
 • 14 februari 2020
 • 13 maart 2020
 • 15 april 2020
 • 15 mei 2020
 • 15 juni 2020
 • 15 juli 2020
 • 14 augustus 2020
 • 15 september 2020
 • 15 oktober 2020
 • 13 november 2020
 • 15 december 2020

4. Moet ik adreswijzigingen doorgeven aan het pensioenfonds?

Als je binnen Nederland verhuist hoef je de wijziging niet door te geven. Je moet de wijziging natuurlijk wel doorgeven aan de gemeente. Woon je in het buitenland en ga je verhuizen, of ga je verhuizen naar het buitenland, dan moet je de wijziging wel doorgeven. Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.

5. Kan ik een nieuwe jaaropgave aanvragen?

Wanneer je het contactformulier invult zullen wij je een nieuwe jaaropgave sturen.

6. Mijn partner en ik zijn uit elkaar, moet ik dat bij het pensioenfonds melden?

Sta je bij ons geregistreerd als ongehuwd samenwonende, dan moet je een bewijs overleggen dat de samenwoning is beëindigd.

Was je getrouwd en nu gescheiden, dan krijgen wij daarvan bericht van de gemeente waar je staat ingeschreven.

Heb je een convenant laten opstellen waarin is opgenomen wat er met de pensioenaanspraken gebeurt nadat jij en je partner uit elkaar zijn, stuur dan een kopie van het convenant op naar het pensioenfonds.  Je kunt op deze site ook zien wat de gevolgen en mogelijkheden zijn bij scheiding. Zie Veranderingen in je situatie>Wijziging burgelijke staat voor meer informatie.

7. Ontvang ik elke maand een pensioenspecificatie ?

Wij verzenden geen pensioenspecificatie als er geen wijzigingen zijn in de pensioenuitkering. Zodra zich een wijziging voordoet ontvang je wel een specificatie.

8. Wordt er vakantiegeld en een 13e maand uitgekeerd ?

Nee, er is bij ons geen recht op vakantiegeld en 13e maand. De SVB keert wel vakantiegeld uit. Wil je weten hoe hoog het vakantiegeld bij de SVB is, kijk dan op www.svb.nl.

9. Je krijgt een partnerpensioen uitgekeerd en je gaat trouwen of samenwonen. Heeft dit nadelige gevolgen voor je pensioenuitkering ?

Nee, de pensioenuitkering wordt niet aangepast.