Beleidsdekkingsgraad

14 januari 2021

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds op 31 december 2020: 100,1%

 

 

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer van het vermogen ten opzichte van de verplichtingen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden.