Partnerpensioen

28 mei 2020

In onze pensioenregeling bouw je naast pensioen voor jezelf ook partnerpensioen  op.
Ben je gehuwd, dan komt je partner automatisch in aanmerking voor een partnerpensioenuitkering als jij overlijdt.
Ook als je samenwoont heeft je partner recht op een uitkering, maar dan moet je je partner wel bij het pensioenfonds aanmelden!

Lees hier meer over het partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden.

Download het aanmeldingsformulier