Wat te doen bij pensioneren

Geruime tijd voor je pensioendatum krijg je informatie van ons. Je ontvangt een brief waarin wij een voorlopige opgave geven van het bruto en netto pensioeninkomen dat je maandelijks van ons gaat ontvangen. Ook ontvang je een aantal formulieren zoals loonbelastingverklaring, opgave bankrekeningnummer en het uitruilformulier. Deze formulieren moet je invullen en aan ons retourneren. Het is mogelijk dat je opgebouwde pensioen zo laag is (voor 2024 geldt een bedrag kleiner dan € 592,51 per jaar) dat je eenmalig een bedrag van ons ontvangt.

Moet je jezelf aanmelden om je pensioen op te vragen?

Als je in Nederland woont, zijn je adresgegevens bij ons bekend en hoef je jezelf niet bij ons aan te melden. Wij worden automatisch op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen via de  Basisregistratie Personen (BRP).

Woon je echter in het buitenland dan hebben wij je adresgegevens mogelijk niet. Wij willen je verzoeken om dan je adresgegevens te mailen naar pensioen@brocacef.nl