Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Je pensioenrechten ontleen je aan de betreffende reglementen.

De inhoud van deze website is gebaseerd op het “Pensioenreglement”.

Als er verschillen zijn tussen de inhoud van deze website en het betreffende reglement, gaat de inhoud van het reglement voor.