Veel gestelde vragen

1. Hoe hoog is de dekkingsgraad?

Het verloop van de dekkingsgraad kun je vinden onder Nieuws.

2. Wordt mijn pensioen automatisch aangepast aan de inflatie?

Je pensioenfonds probeert ieder jaar jouw pensioen te verhogen met maximaal de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens afgeleid van de maand juli ten opzichte van het prijsindexcijfer van de maand juli van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Jouw pensioen is dit jaar met 0% verhoogd.

Je pensioenfonds heeft jouw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:

–        Over het jaar 2019 met 0%. De prijzen gingen toen met 1,49% omhoog

–        Over het jaar 2018 met 0%. De prijzen gingen toen met 1,73% omhoog

–        Over het jaar 2017 met 0%. De prijzen gingen toen met 1,36% omhoog

Het pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van jouw pensioen uit beleggingsrendement.

 

3. Kan ik mijn pensioen overdragen?

Als je het door jou opgebouwde pensioen wilt laten overdragen naar een ander pensioenfonds, kijk dan bij

Jouw pensioen>Waardeoverdracht. Hier staat alle informatie over waardeoverdracht naar een ander fonds of verzekeraar.

4. Moet ik zelf mijn pensioen aanvragen?

Je hoeft zelf in principe niet je pensioen aan te vragen. Ongeveer een half jaar voor je pensioendatum nemen wij contact met je op. Heb je drie maanden voor je pensioendatum nog geen informatie van ons ontvangen, neem dan zelf contact op met ons.

5. Moet ik adreswijzigingen doorgeven aan het pensioenfonds?

Als je binnen Nederland verhuist naar een ander adres hoef je de wijziging niet door te geven. Je moet de wijziging natuurlijk wel doorgeven aan de gemeente. Woon je in het buitenland en je verhuist, of gaat verhuizen naar het buitenland, dan graag de wijziging doorgeven. Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.

6. Mijn partner en ik zijn uit elkaar, moet ik dat bij het pensioenfonds melden?

Sta je bij ons geregistreerd als ongehuwd samenwonend, dan moet je een bewijs overleggen dat de samenwoning is beëindigd.

Als je getrouwd was en je bent nu gescheiden, dan krijgen wij daarvan bericht van de gemeente waar je staat ingeschreven.

Heb je een convenant laten opstellen waarin is opgenomen wat er met de pensioenaanspraken gebeurt nadat jij en je partner uit elkaar zijn, stuur dan een kopie van het convenant op naar het pensioenfonds.  Je kunt op deze site ook zien wat de gevolgen en mogelijkheden zijn bij scheiding. Zie Veranderingen in je situatie>Wijziging burgelijke staat voor meer informatie.