Wijziging burgelijke staat

In de Brocacef pensioenregeling bouw je niet alleen rechten op voor jezelf, maar ook voor je partner. Daarom hebben zaken als scheiden en (her)trouwen gevolgen voor je pensioen.

Als je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aan gaat, gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap beëindigd en in Nederland woont, hoef je ons dit niet te melden. Wij worden automatisch op de hoogte gesteld via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Woon je in het buitenland dan moet je wijzigingen wel aan ons doorgeven.

Je gaat scheiden, wat zijn dan de gevolgen voor je pensioen ?

Als je gaat scheiden, heeft je gewezen partner recht op het op de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen). Hiernaast heeft je gewezen partner recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen (verevend ouderdomspensioen).

Je gewezen partner kan er voor kiezen om het bijzonder partnerpensioen en verevend ouderdomspensioen om te zetten in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen (conversie).

Bijzonder partnerpensioen:

Het partnerpensioen tot de echtscheidingsdatum wordt omgezet in een ‘bijzonder partnerpensioen’. Bepalend voor de datum van scheiding is de datum van inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand.

Kun je afzien van het bijzonder partnerpensioen?

Dit is mogelijk, mits dit uit de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of uit een schriftelijke afstandsverklaring blijkt. De term ‘bijzonder partnerpensioen´ moet in deze documenten dan wel expliciet worden genoemd! Zo niet, dan is het pensioenfonds wettelijk verplicht het bijzonder partnerpensioen toch aan de gewezen partner toe te kennen.

Als je vóór je gewezen partner komt te overlijden, gaan wij het bijzonder partnerpensioen aan je gewezen partner uitkeren. Komt je gewezen partner vóór jou te overlijden, dan wordt het bijzonder partnerpensioen weer omgezet in partnerpensioen.

Je bent na je uitdiensttreding gescheiden en wilt weer gaan trouwen. Wat zijn dan de gevolgen voor je nieuwe partner?

De nieuwe partner krijgt geen partnerpensioen. Als gewezen deelnemer bouw je geen partnerpensioen meer op. Het komt er op neer dat je totale partnerpensioen wordt verlaagd met het bijzonder partnerpensioen dat is toegekend aan je gewezen partner(s).

Verzoek tot verevening ouderdomspensioen:

Naast het bijzonder partnerpensioen kan, in geval van scheiding, je gewezen partner ook aanspraak maken op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens de huwelijkse periode hebt opgebouwd. Dit heet verevening en is wettelijk vastgelegd. Verevening heeft tot gevolg dat vanaf jouw pensioendatum een gedeelte van het ouderdomspensioen rechtstreeks wordt uitbetaald aan je gewezen partner.

Het pensioenfonds is wettelijk verplicht hieraan mee te werken als het binnen twee jaar na de scheidingsdatum een schriftelijk verzoek tot verevening van één van beide partners ontvangt.

Je kunt in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant laten vastleggen dat je de toepassing van de ‘Wet Verevening van Pensioenrechten bij Scheiding’ uitsluit. Ook als je wilt afwijken van de standaardverdeling moet je dat hierin vastleggen.

Blijft het verzoek tot verevening achterwege, dan betaalt het pensioenfonds het ouderdomspensioen niet rechtstreeks aan de gewezen partner uit maar aan jou. De gewezen partner heeft dan nog steeds een aanspraak op dat gedeelte van jouw pensioen, maar je zult dat zelf aan hem of haar moeten betalen.

Jullie ontvangen beiden een bevestigingsbrief van de verevening. Uit de brief aan je gewezen partner wordt duidelijk welk deel van jouw ouderdomspensioen aan hem/haar is toegekend en wordt uitgekeerd op jouw pensioendatum.

Voor meer informatie:

Mededelingsformulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Gevolgen verevend ouderdomspensioen:

Verevening heeft tot gevolg dat vanaf jouw pensioendatum een gedeelte van je ouderdomspensioen rechtstreeks wordt uitbetaald aan je gewezen partner.
Het volledige ouderdomspensioen, dus ook het verevende deel, is op jouw leven verzekerd en dus ook van jouw leven afhankelijk. Kom je te overlijden dan vervalt het volledige ouderdomspensioen, óók het verevende deel voor je gewezen partner. Vanaf jouw overlijden krijgt je gewezen partner het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd.
Overlijdt je gewezen partner terwijl jij in leven bent, dan komt het verevende ouderdomspensioen weer aan jou toe.

Conversie:

De wet biedt ook de mogelijkheid tot conversie. De waarde van het verevende ouderdomspensioen én het bijzonder partnerpensioen wordt omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen op het leven van je gewezen partner. Dit houdt in dat dit ouderdomspensioen rechtstreeks aan je gewezen partner wordt uitgekeerd vanaf zijn/haar pensioendatum. Het maakt daarvoor niet uit of jij in leven bent of eerder of later met pensioen gaat. De vermindering van jouw aanspraak op ouderdomspensioen is definitief. Het verevende ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen vervallen vanwege de conversie.

Conversie kan alleen plaatsvinden als de gewezen partners dit zijn overeengekomen in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Voor- en nadelen van conversie:

Voordeel:
Op pensioengebied hebben jij en je gewezen partner niets meer met elkaar te maken.

Nadelen:
Als je kiest voor verevening, krijg jij na het overlijden van je gewezen partner weer de beschikking over je volledige ouderdomspensioen. Bij conversie bent je het verevende ouderdomspensioen definitief kwijt.
Als je gewezen partner afhankelijk is van alimentatie, ontvangt hij/zij na jouw overlijden niet alleen geen alimentatie meer, maar bestaat er ook geen recht op bijzonder partnerpensioen. Immers, je gewezen partner ontvangt pas vanaf zijn/haar pensioendatum het op zijn/haar naam staande ouderdomspensioen.