Overlijden

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft je partner bij jouw overlijden recht op een partnerpensioen. Ook wanneer je ongehuwd samenwoont en de samenleving hebt laten registreren bij het pensioenfonds, heeft je partner bij jouw overlijden recht op een partnerpensioen. In de polis die je van ons, na je uitdiensttreding, hebt ontvangen staat de hoogte van het partnerpensioen. Je kunt hiervoor ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Het partnerpensioen wordt uitbetaald tot en met de maand waarin je partner overlijdt.

Heb je (ongehuwde) kinderen jonger dan 18 jaar dan hebben zij bij jouw overlijden recht op een wezenpensioen. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de maand waarin de wees de 18 jarige leeftijd bereikt, overlijdt of in het huwelijk treedt.