Waardeoverdracht

Verander je van baan? De hoogte van je opgebouwde pensioen bepaalt wat er met je pensioen gebeurt. Is je opgebouwde pensioen hoger dan € 497,27 per jaar, dan beslis je zelf of je je pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij 1 uitvoerder hebben. Laat je nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat je je pensioen wilt meenemen. Het meenemen van je pensioen regel je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Wil je het pensioen niet meenemen? Dan blijft je pensioen bij Brocacef Pensioenfonds staan. Wil je hulp bij het maken van je keuze? Je financieel adviseur helpt je graag.

Is je opgebouwde pensioen lager dan € 497,27 per jaar, dan zorgt Brocacef Pensioenfonds er automatisch voor dat je pensioen meegaat naar de nieuwe pensioenuitvoerder als je na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Brocacef Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft je pensioen bij Brocacef Pensioenfonds.

Het gaat bij waardeoverdracht altijd om individuele waardeoverdracht!