Toeslagverlening

Je pensioenfonds probeert ieder jaar jouw pensioen te verhogen met maximaal de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens afgeleid van de maand juli ten opzichte van het prijsindexcijfer van de maand juli van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Je pensioen is dit jaar met 0% verhoogd.

Je pensioenfonds heeft jouw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:

–        Over het jaar 2019 met 0%. De prijzen gingen toen met 1,49% omhoog

–        Over het jaar 2018 met 0%. De prijzen gingen toen met 1,73% omhoog

–        Over het jaar 2017 met 0%. De prijzen gingen toen met 1,36% omh00g

Je pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van jouw pensioen uit beleggingsrendement. Je hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.