Pensioenopbouw

Je bouwt pensioen op tot het moment van uitdiensttreding. Daarna stijgen je pensioenrechten mogelijk nog, maar dit is afhankelijk van eventuele toekomstige toeslagverleningen. Voor meer informatie hierover zie toeslagverlening.