Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd bij ons is 68 jaar, maar het is mogelijk om het pensioen eerder in te laten gaan.

Mocht je eerder dan op 68 jaar met pensioen willen gaan, dan zal de pensioenuitkering verlaagd worden met de in het pensioenreglement genoemde factoren.

Het opgebouwde partnerpensioen blijft ongewijzigd en het wezenpensioen wordt gekoppeld aan het partnerpensioen: dit is 20% van het partnerpensioen. 

De pensioenleeftijd is dus 68 jaar, maar het is mogelijk om eerder met pensioen te gaan, bijvoorbeeld op het moment dat je AOW gaat ontvangen.