Salariswijziging

Voor de opbouw van je pensioen is het salaris van 1 januari bepalend. Eventuele CAO verhogingen in de loop van het jaar worden pas verwerkt in het pensioengevend salaris van het volgende jaar.
Ga je in de loop van het jaar meer of minder uren werken, dan passen wij dit aan in onze administratie. Deze wijziging heeft dus wel direct invloed op de opbouw van je pensioen.