Veel gestelde vragen

 

1. Hoe hoog is de dekkingsgraad?

Het verloop van de dekkingsgraad kun je vinden onder nieuws.

2. Ben ik verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling van mijn werkgever?

Ja, iedere medewerker die in dienst treedt bij een werkgever die de pensioenregeling bij Brocacef Pensioenfonds heeft ondergebracht neemt verplicht deel aan de pensioenregeling.

3. Hoe kan ik zien hoeveel pensioen ik heb opgebouwd?

Als je kijkt op Mijn Brocacef Pensioen kom je op onze pensioenplanner. Heb je geen wachtwoord of ben je dit kwijt geraakt? Vul het Contactformulier in dan sturen wij je de inloggegevens toe.

Voor een overzicht van je opgebouwde pensioen, kun je natuurlijk ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl

4. Ik heb geen partner. Wat heb ik aan een partnerpensioen?

Je bouwt partnerpensioen op, ook als je nu geen partner hebt. Krijg je in de toekomst wel een partner, dan is er voor hem of haar een partnerpensioen verzekerd. Als je bij pensioneren geen partner hebt kun je het opgebouwde partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

5. Wat betekent uitruil voor mijn pensioen?

Er bestaan twee soorten uitruil. Uitruil van het partnerpensioen voor een hoger levenslang ouderdomspensioen en uitruil van ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen. In beide gevallen kun je wanneer je eenmaal de keuze hebt gemaakt, hier niet meer op terugkomen.

Heb je het partnerpensioen uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen en kom je te overlijden, dan is er voor je partner geen partnerpensioen verzekerd. Als je hebt uitgeruild kan de keuze niet meer ongedaan gemaakt worden.

6. Mijn partner en ik zijn uit elkaar, moet ik dat bij het pensioenfonds melden?

Sta je bij ons geregistreerd als ongehuwd samenwonende, dan moet je een bewijs overleggen dat de samenwoning is beëindigd.

Was je getrouwd en ben je gescheiden, dan krijgen wij daarvan bericht van de gemeente waar je staat ingeschreven.

Heb je een convenant laten opstellen waarin is opgenomen wat er met de pensioenaanspraken gebeurt nadat jij en je partner uit elkaar zijn, stuur dan een kopie van het convenant op naar het pensioenfonds.  Je kunt op deze site ook zien wat de gevolgen en mogelijkheden zijn bij scheiding: Veranderingen in je situatie>Wijziging burgelijke staat.

7. Kan ik mijn pensioen overdragen van een vorig pensioenfonds naar Brocacef Pensioenfonds?

Kijk bij Jouw keuzes>Waardeoverdracht. Hier staat alle informatie over waardeoverdracht.

8. Ik woon samen, heeft mijn partner recht op partnerpensioen?

Als je dit bij ons meldt en je voldoet aan de gestelde voorwaarden, heeft je partner recht op partnerpensioen. Kijk bij Veranderingen in je situatie>Wijziging burgerlijke staat voor meer informatie.

9. Bouw ik pensioen op als ik met ouderschapsverlof ga?

Ja, tijdens je ouderschapsverlof bouw je ook pensioen op.

10. Moet ik een adreswijziging doorgeven aan het pensioenfonds?

Als je in Nederland woont en verhuist naar een ander adres binnen Nederland, hoef je de wijziging niet aan ons door te geven. Je moet de wijziging natuurlijk wel doorgeven aan de gemeente. Woon je in het buitenland en je verhuist, dan graag de wijziging aan ons doorgeven. Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.

11. Ik ga uit dienst, krijg ik bericht over mijn opgebouwde pensioen?

Je krijgt binnen 1 maand na uitdiensttreding bericht over het door jou opgebouwde pensioen.

12. Ik werk sinds kort bij Brocacef, krijg ik bericht van het pensioenfonds?

Je krijgt van ons binnen 3 maanden na indiensttreding bericht. We informeren je digitaal of schriftelijk met Pensioen 1-2-3 en de pensioenvergelijker over onze pensioenregeling.

13. Hoeveel pensioenpremie betaal ik ?

Dit is maandelijks 5,8% van de pensioengrondslag.

Hoe de pensioengrondslag wordt vastgesteld kun je lezen bij Jouw pensioen.