Arbeidsongeschiktheid

Als je in de hoogste klasse (80-100%) van de WAO of WIA (zijnde IVA) terechtkomt en om deze reden door je werkgever bent ontslagen, wordt je pensioenopbouw voortgezet zonder dat je daar premie voor hoeft te betalen. Het op de pensioendatum te behalen pensioen wordt bevroren.

Val je in een lagere klasse dan bouw je, zolang er sprake is van een ongewijzigd dienstverband, evenveel pensioen op als wanneer je niet arbeidsongeschikt zou zijn geworden. Je eigen bijdrage aan de pensioenpremie blijft ongewijzigd.