Pensioenopbouw

Er zijn een aantal zaken bepalend voor de opbouw van je pensioen:

Je bruto maandsalaris en parttime percentage, de franchise en het opbouwpercentage.

Het bruto maandsalaris van 1 januari is bepalend voor de opbouw van het pensioen in dat jaar. Het bruto maandsalaris is gemaximeerd voor wat betreft de opbouw van de pensioenaanspraken.

voor 2020 is dit: € 9.175,92 per maand (wordt jaarlijks aangepast).

Voor wat de franchise en het opbouwpercentage betreft is gekeken wat er fiscaal maximaal is toegestaan. De franchise is een bedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt omdat je op de AOW gerechtigde leeftijd AOW gaat ontvangen. Bruto maandsalaris minus franchise = pensioengrondslag.

Het opbouwpercentage is voor het:

Ouderdomspensioen:  1,875% per maand
Partnerpensioen:  1,313% per maand
Wezenpensioen: 20% van het partnerpensioen

Of je nu ongehuwd of gehuwd bent: er wordt voor jou standaard een partnerpensioen verzekerd. Vlak voor de pensioendatum kun je aangeven of je het partnerpensioen wilt uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

De franchise wordt jaarlijks, per 1 januari, verhoogd met de procentuele stijging van de AOW uitkering voor gehuwden/samenwonenden over het voorgaande jaar.

Franchise 2020: € 1.180,58 per maand.

Stel: je bruto maandsalaris per 1 januari 2020 is  € 3.000,- per maand.

Je pensioengrondslag wordt dan € 3.000,00 -/- € 1.180,58 = € 1.819,42.

Pensioenopbouw 2020: € 1.819,42 x 1,875% x 12 maanden = € 409,37.

Werk je parttime, bijvoorbeeld 50%, dan wordt je pensioenopbouw in 2020:

€ 409,37 x 50% = € 204,69.