Inval Rusland in Oekraïne

10 maart 2022

Het bestuur van Brocacef Pensioenfonds is geschokt door de inval van Rusland in Oekraïne, ons medeleven gaat uit naar de bevolking van Oekraïne.
Het pensioenfonds belegt via vermogensbeheerders in beleggingsfondsen en heeft indirect een klein belang in Russische bedrijven: het gaat om ongeveer 0,16% van onze beleggingen. Door maatregelen van de Russische centrale bank kunnen deze beleggingen op dit moment niet worden verkocht.
Het bestuur volgt de ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op onze financiële positie uiteraard nauwgezet.