Pensioenreglement en statuten

Reglement Brocacef Pensioenfonds 2023

Het door het bestuur ondertekende exemplaar is in bezit van de administratie van het pensioenfonds.

Statuten Stichting Brocacef Pensioenfonds

 

Voor het bepalen van de overdrachtswaarde van pensioen, de afkoopwaarde bij kleine pensioenen en uitstellen of vervroegen van pensioen gebruikt het pensioenfonds door de actuaris vastgestelde sekseneutrale factoren.

Kijk hier voor de factoren:

Flexibiliseringsfactoren 2023

Gedragscode

Het Nederlands Compliance Instituut is door het bestuur aangesteld als externe compliance officer. Het doel van de Gedragscode is het waarborgen en handhaven van het vertrouwen in de Stichting door belanghebbenden, alsmede het voorkomen van integriteitrisico’s door gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen. De Gedragscode is onderdeel van het Compliance Charter.

Kijk hier voor de Incidenten- en Klokkenluidersregeling.