Jaarverslagen

Hieronder treft u de jaarverslagen van de laatste twee jaren aan. In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.

Toeslagverlening

Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de toeslagverlening over de laatste 10 jaar

Jaar                          Actieven                 Niet actieven 

2015                            0,55%                         0,19%

2016                                0                                0

2017                                0                                0

2018                                0                                0

2019                                0                                0

2020                                0                                0

2021                                0                                 0

2022                            2,19%                         1,29%

2023                            2,15%                         5,7%

2024                            5,92%                        3,26%

 

Nederlandse Corporate Governance Code

Pensioenfondsen dienen als institutionele belegger te voldoen aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Op grond van deze code publiceert een pensioenfonds haar beleid voor het uitoefenen van stemrechten op aandelen die zij houdt in beursvennootschappen. Omdat wij uitsluitend beleggen in beleggingsfondsen hebben wij geen rechtstreeks stemrecht, dit is uitbesteedt aan onze vermogensbeheerders. Onze vermogensbeheerders zijn Goldman Sachs Asset Management en Northern Trust, zij leggen aan ons verantwoording af over hun stemgedrag. Zij hebben zich verplicht om in hun stemgedrag te handelen in het belang op lange termijn van hun cliënten.