ABtN

De Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) is een door de wet voorgeschreven nota waarin de hoofdlijnen van de pensioenregeling, de actuariële grondslagen, de financieringsopzet, de sturingsmiddelen, het beleggingsbeleid en de organisatorische opzet van het pensioenfonds zijn beschreven.

Klik hieronder voor de laatste versie.

Brocacef ABTN