Wat te doen bij klachten

Heeft u een klacht?

We raden u aan eerst contact met ons op te nemen en aan te geven waarover u niet tevreden bent of waarover u klachten heeft. Vaak komen we er samen uit. U kunt bellen naar 030 – 2452436 of mailen naar pensioen@brocacef.nl of u kunt het contactformulier invullen. Ook kunt uw klacht ook naar ons opsturen naar postbus 5, 3600 AA Maarssen. U leest in de klachtenregeling welke stappen u dan doorloopt.

Hieronder vindt u stap voor stap hoe het indienen van een klacht werkt.

1. Heeft u een klacht? Laat ons weten waar u ontevreden over bent: dat kan via de telefoon, het contactformulier, email of per brief.

2. U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. In de ontvangst bevestiging staat binnen welke termijn uw klacht wordt afgehandeld.

3. Het bestuur beslist binnen 2 maanden na ontvangst van de klacht.

4. U wordt binnen 2 weken na de beslissing schriftelijk hierover geïnformeerd.

5. Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u bezwaar maken bij de Ombudsman Pensioenen.

De Ombudsman Pensioenen neemt een klacht alleen in behandeling als de klachtenprocedure bij Brocacef Pensioenfonds is afgerond. Langs deze weg kunt u uw klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen.