Wijziging burgelijke staat

In onze pensioenregeling heb je niet alleen rechten opgebouwd voor jezelf, maar ook voor je partner. Daarom hebben scheiden en trouwen gevolgen voor je pensioen.

Moet je een huwelijk, het aangaan van een geregistreerd partnerschap, een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap bij het pensioenfonds melden?

Als je in Nederland woont, hoef je ons dit niet te melden. Wij worden automatisch op de hoogte gesteld via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Woon je in het buitenland dan moet je wijzigingen in je burgerlijke staat wel doorgeven.

Je gaat scheiden. Wat zijn dan de gevolgen voor je pensioen ?

Als je gaat scheiden, heeft je gewezen partner recht op het op de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen). Hiernaast heeft je gewezen partner recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen (verevend ouderdomspensioen).

Je gewezen partner kan er voor kiezen om het bijzonder partnerpensioen en verevend ouderdomspensioen om te zetten in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen (conversie).

Kun je afzien van het bijzonder partnerpensioen?

Dit is mogelijk als dit uit de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of uit een schriftelijke afstandsverklaring blijkt. De term ‘bijzonder partnerpensioen´ moet in deze documenten wel expliciet worden genoemd! Zo niet, dan is het pensioenfonds wettelijk verplicht het bijzonder partnerpensioen aan je gewezen partner toe te kennen.

Als je vóór je gewezen partner komt te overlijden, gaan wij het bijzonder partnerpensioen aan hem of haar uitkeren. Komt je gewezen partner vóór jou te overlijden, dan wordt het bijzonder partnerpensioen omgezet naar een partnerpensioen.

Je bent na uitdiensttreding gescheiden en wilt weer gaan trouwen. Wat zijn de gevolgen voor het partnerpensioen voor je nieuwe partner ?

De nieuwe partner krijgt geen partnerpensioen. Als gewezen deelnemer bouw je geen nieuw partnerpensioen meer op. Het komt er op neer dat het totale partnerpensioen wordt verlaagd met het bijzonder partnerpensioen dat is toegekend aan je gewezen partner(s).

Verzoek tot verevening ouderdomspensioen

Naast het bijzonder partnerpensioen kan je gewezen partner ook aanspraak maken op de helft van het ouderdomspensioen dat door jou tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd. Dit heet verevening en is wettelijk vastgelegd. Bij verevening wordt vanaf je pensioendatum een gedeelte van  het ouderdomspensioen rechtstreeks uitbetaald aan je gewezen partner.

Het pensioenfonds is wettelijk verplicht hieraan mee te werken als het binnen twee jaar na de scheidingsdatum een schriftelijk verzoek tot verevening van één van beide partners ontvangt.

Je kunt in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant laten vastleggen dat je de toepassing van de ‘Wet Verevening van Pensioenrechten bij Scheiding’ uitsluit. Ook als je wilt afwijken van de standaardverdeling moet je dat hierin vastleggen.

Blijft het verzoek tot verevening achterwege, dan betaalt het pensioenfonds het ouderdomspensioen niet rechtstreeks aan de gewezen partner uit maar aan jou. De gewezen partner heeft dan nog steeds een aanspraak op dat gedeelte van jouw pensioen, maar je zult dat zelf aan hem of haar moeten betalen.

Je ontvangt beiden een bevestigingsbrief van de verevening. Uit de brief aan je gewezen partner wordt duidelijk welk deel van jouw ouderdomspensioen aan hem of haar is toegekend en wordt uitgekeerd op jouw pensioendatum.

Voor meer informatie:

Mededelingsformulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Gevolgen verevening ouderdomspensioen

Vanaf jouw pensioendatum wordt een gedeelte van het ouderdomspensioen rechtstreeks uitbetaald aan je gewezen partner.
Het volledige ouderdomspensioen, dus ook het verevende deel, is op jouw leven verzekerd. Kom je te overlijden, dan vervalt het volledige ouderdomspensioen, óók het verevende deel voor je gewezen partner. Vanaf je overlijden krijgt je gewezen partner het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd.
Overlijdt je gewezen partner terwijl jij nog in leven bent, dan komt het verevende ouderdomspensioen weer aan jou toe.

Conversie

De wet biedt ook de mogelijkheid tot conversie. De waarde van het verevende ouderdomspensioen én het bijzonder partnerpensioen worden omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen op het leven van je gewezen partner. Dit ouderdomspensioen wordt rechtstreeks aan je gewezen partner uitgekeerd vanaf zijn of haar pensioendatum. Het maakt niet uit of jij nog in leven bent of dat je eerder of later met pensioen gaat. De vermindering van jouw eigen aanspraak op ouderdomspensioen is definitief. Het verevende ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen vervallen vanwege de conversie.

Conversie kan alleen als dit is overeengekomen in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Voor- en nadelen van conversie

Voordeel:
Op pensioengebied hebben jij en je gewezen partner niets meer met elkaar te maken.

Nadelen:
Als je kiest voor verevening, krijg je na het overlijden van je gewezen partner weer de beschikking over je volledige ouderdomspensioen. Bij conversie ben je het verevende ouderdomspensioen definitief kwijt.
Je gewezen partner ontvangt bij jouw overlijden geen bijzonder partnerpensioen en ontvangt pas vanaf zijn of haar pensioendatum ouderdomspensioen.