Overlijden

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan heeft je partner bij jouw overlijden recht op een partnerpensioen. In het pensioenoverzicht dat je jaarlijks van ons krijgt staat hoeveel je partner ontvangt. Het partnerpensioen wordt uitbetaald tot en met de maand waarin je partner overlijdt.

Heb je (ongehuwde) kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebben zij bij je overlijden recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen en wordt uitgekeerd tot de maand waarin het kind de 18 jarige leeftijd bereikt.